Koncernledning

Hem / Corporate Governance / Koncernledning
CEO

Axel Berntsson

VD och koncernchef

 • Född: 1980
 • Anställd: 2016
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Innehav: 190 000 aktier och 15 000 aktieoptioner
CFO

Karin Brossing Lundqvist

CFO

 • Född: 1964
 • Anställd: 2021
 • Utbildning: Civilekonom
 • Innehav: 928 aktier
James Stansfield

James Stansfield

VD Filtermist

 • Född: 1974
 • Anställd: 2012
 • Utbildning: Civilekonom
 • Innehav: 6 700 aktier och 9 164 aktieoptioner
Robert Wiktorén

Robert Wiktorén

CPO

 • Född: 1975
 • Anställd: 2021
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Innehav: 0
Mattias Nurman

Mattias Nurman

CIO

 • Född: 1978
 • Anställd: 2019
 • Utbildning: Högskoleexamen i informatik
 • Innehav: 8 000 aktieoptioner
Johan Wollin

Johan Wollin

COO

 • Född: 1974
 • Anställd: 2020
 • Utbildning: Doktorsexamen i maskinteknik och MBA
 • Innehav: 1 000 aktier och 10 000 aktieoptioner
Jan Berndtsson

Jan Berndtsson

CTO

 • Född: 1960
 • Anställd: 1999
 • Utbildning: Ingenjör
 • Innehav: 76 883 aktier