Koncernledning

Hem / Corporate Governance / Koncernledning
CEO

Axel Berntsson

VD och koncernchef

 • Född: 1980
 • Anställd: 2016
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Innehav: 190 012 aktier
CFO

Karin Brossing Lundqvist

CFO

 • Född: 1964
 • Anställd: 2021
 • Utbildning: Civilekonom
 • Innehav: 940 aktier
Jonas Fagerström

Jonas Fagerström

Affärsområdeschef Commercial Kitchen

 • Född: 1971
 • Anställd: 2023
 • Utbildning: Civilingenjör och Civilekonom
 • Innehav: 3 aktier
Robert Wiktorén

Robert Wiktorén

CPO

 • Född: 1975
 • Anställd: 2021
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Innehav: 12 aktier
Johan Wollin

Johan Wollin

COO

 • Född: 1974
 • Anställd: 2020
 • Utbildning: Doktorsexamen i maskinteknik och MBA
 • Innehav: 1 012 aktier