Investeringscase

Hem / Investors / Investeringscase

Varför investera i Absolent Air Care Group?

Absolent Air Care Group är en komplett leverantör av luftreningslösningar och med ett starkt fokus på filtreringsenheter, fortsätter vi att pusha gränserna inom branschen. Absolent Air Care Group grundades 1993 och är sedan 2014 noterade på NASDAQ First North Growth Market. Vi är ett globalt företag och levererar våra lösningar till producerande företag inom ett flertal branscher.

Teknikledande på en snabbt växande marknad

På en marknad som består av tusentals små konkurrenter, har Absolent Air Care Group en teknisk spetskompetens - och vi leder den tekniska utvecklingen inom fiberbädd och centrifugalfiltrering. Den globala marknaden för produkter och tjänster inom industriell luftrening och storköksventilation, uppskattas till cirka 270 miljarder kronor per år och den växer snabbare än resten av ekonomin.

 

Historia av lönsam tillväxt

Absolent Air Care Group har en historia av lönsam tillväxt. Gruppen har levererat en genomsnittlig årlig försäljningstillväxttakt om 22% med en genomsnittlig EBITDA-marginal om 19% för perioden 2013-2021.

Vi formar framtidens luftrening

Utveckling av kärnverksamheten
Absolent Air Care Group består av ett flertal starka internationella varumärken inom luftrening. Detta är vår kärnverksamhet som vi fortsätter att driva, vidareutveckla och stärka.

Förvärv av nya varumärken
Vårt systematiska arbete med förvärv handlar om att addera varumärken till vår grupp av luftreningsföretag. Fler varumärken ökar försäljningsvolym, geografisk täckning, segmentsräckvidd och teknisk kapacitet.

Banbrytande innovation
Vi strävar alltid efter att utmana befintliga arbetssätt, och att hitta banbrytande innovationer som kan lyfta vår marknad ur ett tekniskt och operativt perspektiv.

Absolent Air Care Group i siffror

1 408

Omsättning, 2023, mkr

18

Förvärv

466

Antal anställda

60

Försäljning i antal länder

12

Varumärken

7

Fabriker