Styrelse

Johan Westman

Johan Westman

Styrelseordförande

 • Född: 1973
 • Anställd: 2019
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Innehav: 20 000 aktieoptioner
 • Beroende: Oberoende i förhållande till företaget, oberoende i förhållande till ägare.
 • Övriga befattningar: VD och koncernchef AAK
Gun Nilsson

Gun Nilsson

Styrelseledamot

 • Född: 1955
 • Anställd: 2020
 • Utbildning: Civilekonom
 • Innehav: 1 601 aktier
 • Beroende: Oberoende i förhållande till företaget, beroende i förhållande till ägare.
 • Övriga befattningar: VD Melker Schörling, styrelseordförande Hexagon och styrelseledamot Hexpol, AAK, Bonnier Group, Einar Mattson och Kollegiet för svensk bolagsstyrning
Joakim Westh

Joakim Westh

Styrelseledamot och medgrundare

 • Född: 1961
 • Anställd: 1993
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Innehav: 1 417 500 aktier
 • Beroende: Oberoende i förhållande till företaget, beroende i förhållande till ägare.
 • Övriga befattningar: Styrelseordförande Amexci och styrelseledamot SAAB, Swedish Match, CGI och Westh Ventures
Märta Schörling Andreen

Märta Schörling Andreen

Styrelseledamot

 • Född: 1984
 • Anställd: 2017
 • Utbildning: Civilekonom
 • Innehav: 6 288 514 aktier (genom Mexab Industri AB)
 • Beroende: Oberoende i förhållande till företaget, beroende i förhållande till ägare.
 • Övriga befattningar: Styrelseledamot Melker Schörling, Hexagon, HEXPOL, och AAK