Storköksventilation

Ren luft i köksmiljöer

Genom våra ventilationssystem för storkök, kan vi bidra till förändring när det kommer till framtidens hälsa. När man tar bort skadliga, luftburna partiklar och gaser som genereras från matlagning, får kökspersonal en säker arbetsmiljö där ren luft är en självklarhet.

Kontakta oss

Vårt erbjudande

Projekt service

Våra varumärken designar hundratals ventilationslösningar varje år och känner till de krav som ställs vid utformningen av ventilationen i ett modernt och professionellt kök.

Kontaka oss

Kundcase