Absolent bidrar till energibesparingar om 83% genom rening av förorenad processluft

Danfoss är ett globalt företag verksam inom bland annat värme- och kylteknik. Danfoss finns representerat i mer än 100 länder och har sitt huvudkontor i Danmark. Danfoss startade ett stort enegribesparingsprogram år 2013 där Absolent har spelat en viktig roll. Absolent har installerat 44 filterenheter i en anläggning som renar över 138 000 m³/h. Genom Absolents filterenheter och andra smarta installationer av luftbehandling har man gjort energibesparingar på 83%. Efter det lyckade resultatet, har Danfoss beslutat att investera i ytterligare 39 Absolent filterenheter om totalt 112 000 m³/h till sina tyska anläggningar, dessa installeras i början av 2020.

Slutanvändare: Danfoss
Land:
Danmark
Applikation:
Skärande bearbetning
Filterlösning:
 A•smoke, A•mist, A•line filter units
Totalt luftflöde: 138 000 m3/h