Oljedimfilter

Oljedimma som genereras från processer som skärande bearbetning, livsmedelsbearbetning, värmebehandling och pressgjutning kan variera från lätt till tung belastning av oljedimma. Det är storleken på partiklarna och koncentrationen av dem som räknas när man väljer rätt filtreringsprodukt. Vi erbjuder ett brett utbud av filtreringsenheter; från kompakta till stora enheter och från maskinmonterade till centrala enheter. Våra luftfiltreringsprodukter möjliggör ren luft i dina lokaler och en hälsosam arbetsmiljö.

Kontakta oss

Fiberbed technology

Centrifugal technology