Stoftfilter

Stoftfilter är designade för att hålla din arbetsyta fri från damm. Damm kan vara fint eller grovt, torrt eller klibbigt men det är alltid ett typ av pulver som består av små partiklar av material som bärs i luften eller ligger på ytor. Stoftfilter tar upp damm som frigörs eller genereras under en produktionsprocess, dammet kan återföras till processen eller hanteras som en avfallsprodukt.

Kontakta oss

Populära produkter