SPH-serien

Kompakt filter för skärningsrök

SPH-serien är designad för tunga laserapplikationer. Med ett flerstegsfiltreringssystem med flera filtersekvenskonfigurationer för att tillgodose dina behov, en digital kontrollpanel och kraftiga låsbara hjul för portabilitet, ger SPH-serien allt du behöver i ett filtersystem.