Eftermarknad

Regelbunden service är avgörande för att upprätthålla tillförlitlighet och god luftkvalitet i din arbetsmiljö. Vi erbjuder originalreservdelar till alla Absolent Air Care Group filterenheter och filterinspektioner för att maximera livslängden på dina filterenheter. Vårt team och våra distributörers serviceorganisationer täcker stora delar av Europa, Asien och Nordamerika. 

Kontakta oss