A•smart Ambient

Luftkvalitetsövervakning i realtid

Vårt mål är att säkerställa att luften du andas är så bra och säker som möjligt. Ren luft med rätt temperatur ökar både välbefinnandet och arbetsförmågan. A•smart mäter luftkvaliteten kontinuerligt och talar om när något förändras. A•smart Ambient kan mäta partiklar, CO2, VOC, temperatur och luftfuktighet i din luft.

Läs mer

A•smart Sense

Planerade underhåll

A•smart är systemet som ger dig möjlighet att övervaka statusen på dina filterenheter. Statusdata samlas in och skickas till Absolents säkra moln där den kan övervakas på din bärbara dator eller mobila enhet. Att åtgärda prestandaavvikelser i ett tidigt skede gör det möjligt att sänka underhållskostnaderna, förbättra produktionskvaliteten och minska produktionsstopptiden. Du kan också vara säker på att enheten fortsätter att leverera en hälsosammare arbetsmiljö. Få ut det mesta av din Absolent-utrustning med A•smart.

Läs mer