Kökskåpor

Kåpor för storkök

Våra kåpor är utvecklade för professionella kök med höga krav på energieffektivisering och funktion samt ett säkert och komfortabelt klimat för personalen. Kåporna kan utrustas med den lämpligaste huvfiltreringen såsom den innovativa TurboSwing® eller UV-TurboSwing.