Pressgjutning

Pressgjutning

Pressgjutning är en process där smält metall som aluminium, zink eller magnesium tvingas med ett högt tryck pressas in gjutformen. Under denna process bildas stora mängder oljedimma och oljerök med klibbiga partiklar av släppmedel och kolvkylningsolja. Den första utmaningen är att fånga dimman som kommer ur maskinen. En rätt utformad huv och filterlösning är en förutsättning för att skapa en bra arbetsmiljö. Det är inte ovanligt att en medelstor pressgjutmaskin släpper ut över 1000 kg klibbiga, smutsiga partiklar varje år. Låt oss hjälpa dig att rena luften.

Kontakta oss

Populära produkter

Tjänster