Skärande bearbetning

Föroreningen som genereras från processer som svarvning, slipning och fleroperationsmaskiner kan vara allt från oljedimma till kraftig oljerök. Utsläppen beror på storleken och koncentrationen av partiklar, ju högre spindelvarvtalet och kylvätsketrycket är desto mindre och desto fler blir partiklarna. Vi erbjuder ett brett utbud av filtreringsenheter; från kompakta till stora enheter och från maskinmonterade till centrala enheter. Våra luftfiltreringsprodukter möjliggör ren luft i dina lokaler och en hälsosam arbetsmiljö.

Kontakta oss

Populära produkter

Tjänster