Svetsning

Giftiga gaser, rök och gnistor skapas när metaller svetsas samman. Svetsning är bland de vanligaste industriella processerna och det är viktigt med rätt luftrening för att skapa en ren och produktiv arbetsmiljö. Utsug av svetsrök är en kritisk del av alla svetsprocesser och vi har en produktportfölj som innehåller stationära utsug, portabla utsug samt filterenheter som renar den omgivande luften.

Kontakta oss

Populära produkter

Tjänster