Huvfiltrering

Valet av den lämpligaste huvfiltreringen beror på luftföroreningen som den specifika applikationen genererar. Mekanisk filtrering separerar fettpartiklar medan UV-ljus tar effektivt bort gas som minskar lukt från matlagningen.