TurboSwing®

Huvfiltrering

TurboSwing är den ledande förfiltreringstekniken inom storköksventilationssystem på marknaden. TurboSwing® fettfilter är baserat på en roterande rörelse som separerar mekaniskt fettpartiklar – även så små som 2 μm. TurboSwing® är tack vare sin höga avskiljning väldigt lämpligt i anläggningar med värmeväxlare. Tacka vare att avskiljningen är oberoende av flödet fungerar detta filter utmärkt i system med behovsanpassad frånluft.